Zamówienia publiczne
 

Szkoła Podstawowa im. Piotra Ściegiennego w Bęczkowie, reprezentowana przez Dyrektora – Agnieszkę Gołąbek
zaprasza do złożenia ofert na:
1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa środków czystości do Szkoły Podstawowej im. Piotra Ściegiennego w Bęczkowie
w roku 2019

[pobierz] 0.1 MB zapytanie-ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę środków czystości do Szkoły Podstawowej im. Piotra Ściegiennego w Bęczkowie w 2019 roku.

[pobierz] 0.1 MB zal numer 1

OFERTA
– minimalne wymagania dotyczące treści oferty

[pobierz] 0.1 MB zał. numer 2

WZÓR UMOWY