Zamówienia publiczne
 

[pobierz] 0.3 MB zawiadomienie-skan

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Szkoła Podstawowa im. Piotra Ściegiennego w Bęczkowie
Bęczków 195, 26-008 Górno;
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
e‐mail: iod@czi24.pl
3.Więcej informacji uzyska Pan/Pani pod adresem: https://spbeczkow.pl/ochrona-danych-osobowych.html

   Szkoła Podstawowa im. Piotra Ściegiennego w Bęczkowie, reprezentowana przez Dyrektora – Agnieszkę Gołąbek
zaprasza do złożenia ofert na:
1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa opału stałego do Szkoły Podstawowej im. Piotra Ściegiennego

w Bęczkowie w roku 2021.

[pobierz] 0.1 MB zaproszenie

OFERTA

do złożenia oferty

[pobierz] 0.1 MB obowiazek-informacyjny

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowychz dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

[pobierz] 0.1 MB zał. nr.1formularz-ofertowy

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dostawa opału stałego do Szkoły Podstawowej im. Piotra Ściegiennego
w Bęczkowie w 2021 roku

[pobierz] 0.1 MB za. nr.2 projekt umowyl

UMOWA