Samorząd Uczniowski


Uczniowie wybrali swoich przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019
Przewodnicząca-Patrycja Kaleta
Wiceprzewodnicząca- Gabriela Ciesielska
Skarbnik- Paulina Żęgota