Samorząd Uczniowski


Uczniowie wybrali swoich przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020
Przewodnicząca-Róża Kaleta
Wiceprzewodnicząca- Daria Matuszewska
Skarbnik- Amelia Gała