Koordynator do spraw dostępności


KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
Do zadań Koordynatora należy:
1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Szkołę Podstawową im. Piotra Ściegiennego w Bęczkowie;
2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia Planu Działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Szkołę Podstawową im. Piotra Ściegiennego w Bęczkowie;
3. Monitorowanie działalności podejmowanej przez Szkołę Podstawową im. Piotra Ściegiennego w Bęczkowie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
4. Sporządzenie Raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Kontakt:
Szkoła Podstawowa im. Piotra Ściegiennego w Bęczkowie
Bęczków ul. Jana Pawła II 16
26-008 Górno
Justyna Pawełoszek - Koordynator ds. dostępności w Szkole Podstawowej im. Piotra Ściegiennego w Bęczkowie
tel. 503505205
e-mail: justyna.paweloszek@interia.pl
Ważne dokumenty:
• ZARZĄDZENIE Nr 41/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Piotra Ściegiennego w Bęczkowie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności
• ZARZĄDZENIE Nr 42/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Piotra Ściegiennego w Bęczkowie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej im. Piotra Ściegiennego w Bęczkowie na lata 2020 — 2021
• Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego – marzec 2021 r.

 

[pobierz] 3.1 MB koordynator-do-spraw-dostepnosci

Zarządzenie nr.41 - wyznaczenie koordynatora 

Zarządzenie nr. 42  i załącznik do zarządzenia nr.42- plan działan koordynatora i zatwierdzenie planu koordynatora

Raporty działań