Aktualności


07.05.2019

Sprawozdania finansowe szkołyści

Sprawozdania finansowe szkoły za rok 2018 zostały opublikowane w biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Centrum Oświaty w Górnie w zakładce "sprawozdania finansowe"