Będę jak mój tata. Będę jak moja mama

 

Od października do grudnia 2019 roku, przedszkolaki wzięły udział w wewnątrzszkolnym projekcie pt.: "Będę jak mój tata. Będę jak moja mama", który stał się przykładem dobrej praktyki edukacyjnej.
Dziękujemy bardzo rodzicom, za ich zaangażowanie w przygotowanie ciekawych prelekcji. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją projektu, która ukaże się na stronie Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty oraz fotogalerii.

Wewnątrzszkolny projekt "Będę jak mój tata. Będę jak moja mama"

IX edycja projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2019”

Uczniowie naszej szkoły przystąpili do realizacji w roku szkolnym 2019/2020 projektu "Szybuj bezpiecznie

w internetowej chmurze" organizowanego przez ŚCDN 

Tematyka dziewiątej edycji projektu, związana jest z zagadnieniami mądrego i bezpiecznego użytkowania zasobów Internetu oraz z hasłem Dnia Bezpiecznego Internetu 2020 „Razem dla lepszego Internetu”.
W projekcie realizowane są  następujące działania:

• lekcje poświęcone tematyce projektu,
• konkurs dla uczniów,
• spotkanie uczniów z funkcjonariuszem policji

18 listopada uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z  funkcjonariuszem policji poświęconemu tematyce  związanej z cyberprzemocą, cyberprzestępczością oraz odpowiedzialnością prawną nieletnich. Prace Mai Kowalickiej i Łukasza Matuszewskiego z klasy VII wziąły udział w konkursie "Nie wierz we wszystko, co znajdziesz w Internecie!". Przeprowadzone zostały lekcje poświęcone tematyce projektu.

Projekt prowadzi, nadzoruje i koordynuje p. Agata Pałys 

Spotkanie z policjantem i prace konkursowe - działania projektu " Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze
Projekt do którego przystąpiliśmy
Projekt do którego przystąpiliśmy

Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu-zajęcia z fizyki W dniu 6.03 w ramach projektu odbyła się wycieczka do Energetycznego Centrum Nauki. Podczas wycieczki uczniowie zwiedzili Centrum oraz uczestniczyli w warsztatach pt. „Żarówka z ołówka”

Wycieczka do Energetycznego Centrum Nauki

Rządowy program zakładający zwiększenie dostępności do usług medycznychNasz szkoła otrzymała dotację na doposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej. Dotacja jest częścią rządowego programu, który zakłada zwiększenie dostępności do usług medycznych, również dla młodzieży szkolnej, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.
Za tą dotację gabinet została wyposażony w Ciśnieniomierz, stetoskop, Tablicę okulistyczną literową, cyfrową i obrazkową, tablice okulistyczne ISHIHARA, torbę medyczną wraz z wyposażeniem, wagę osobową oraz biurko, stolik zabiegowy z miskami, szafę medyczna i szafkę kartotekową.
Kwota dofinansowania wynosi 6 700,00 zł i jest to 100 % wnioskowanej kwoty. 

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Nasza szkoła w sierpniu złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu TIK w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”. Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony. Dzięki temu dostaliśmy dofinansowanie w kwocie 17 500 zł, z czego 14 000 zł to kwota z programu „Aktywna tablica”, natomiast Gmina Górno dołożyła wkład własny w kwocie 3 500 zł. Za tą kwotę zostały zakupione pomoce dydaktyczne w postaci dwóch tablic interaktywnych z projektorami ultra krótkoogniskowymi wraz z głośnikami.
Dyrektor, Nauczyciele oraz Uczniowie serdecznie dziękują Panu Wójtowi – Przemysławowi Łysakowi oraz Radzie Gminy Górno za umożliwienie zakupu tychże pomocy i przekazane środki finansowe niezbędne do uzyskania dofinansowania

Narodowy Program Rozwoju Czytelictwa
Narodowy Program Rozwoju Czytelictwa

,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Wniosek dyrektora szkoły do Wójta Gminy Górno o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego - ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 został złożony 28.X.2016 roku. Zaraz po jego zatwierdzeniu przystąpiono do realizacji projektu.

Na początku realizacji projektu zasięgnęliśmy opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców na temat doboru książek do biblioteki. Następnie przygotowano i wysłano zapytanie dotyczące oferty cenowej książek do hurtowni / księgarni. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonała komisja składająca się z dyrektora szkoły oraz dwóch nauczycieli. Cenną wskazówką były również wypowiedzi uczniów na temat ich zainteresowań przekazywane podczas rozmów i porad czytelniczych w bibliotece szkolnej. Do biblioteki zakupiono książki za kwotę 5 000 zł. Księgozbiór Biblioteki Szkoły Podstawowej im. Piotra Ściegiennego w Bęczkowie wzbogacił się o 309 woluminów. Dzięki otrzymanym środkom finansowym biblioteka została doposażona w lektury szkolne, nowości wydawnicze. Są wśród nich Magiczne Drzewo, Mikołajek, Hobbit, Księga straszliwej niegrzeczności, Księgi sportu, Encyklopedie sportu i wiele innych ciekawych pozycji książkowych. Planowane zakupy konsultowano z uczniami, rodzicami i nauczycielami. W zakupach uwzględniono potrzeby osób niepełnosprawnych. Jedną z zalet realizacji projektu jest promowanie czytelnictwa.

W okresie realizacji projektu NPRCZ zrealizowano następujące projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej: Wielka Liga Czytelników dla klas I – III, Wolontariat czyta dzieciom, Czytamy Sienkiewicza – projekt dla Gimnazjum i projekt ,, Dużo czytam – dużo wiem”. Wielka Liga Czytelników to Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy, patronat nad nim objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Głównym celem tego projektu było tworzenie mody na czytanie wśród rodzin. Polegał na czytaniu dla przyjemności i miał za zadanie ograniczenie oglądania telewizji ,,Wychowanie przez czytanie”. 21 kwietnia 2017 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach odbyły się półfinały tego konkursu. Zakwalifikowali się do niego: Nikoletta Korza, Wojciech Gałkiewicz, Paulina Waldon. Tylko 2 punktów zabrakło im do finału.

W naszej szkole prężnie działa Wolontariat. Uczniowie należący do Wolontariatu raz na dwa tygodnie, podczas długich przerw czytali dzieciom w Punkcie Przedszkolnym i Oddziale Przedszkolnym fragmenty ulubionych książek. W ten sposób zachęcali najmłodszych kolegów do czytania.

W klasach gimnazjalnych promowano utwory Henryka Sienkiewicza. Akcja pod nazwą ,,Czytamy Sienkiewicza” polegała na głośnym czytaniu utworów Sienkiewicza połączone z projekcją filmów i zabawami interaktywnymi.

W ramach współpracy z bibliotekami zostały zorganizowane trzy wycieczki do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach:

- 15 lutego 2017r. na wycieczce byli uczniowie klas IV – VI,

- 13 marca 2017 r. na wycieczce byli gimnazjaliści,

- 8 maja 2017r. na wycieczce byli uczniowie klas I- III.

Wszyscy uczniowie zwiedzali bibliotekę oraz wzięli udział w lekcjach bibliotecznych.

W dniach 13 – 17 marca 2017 roku odbył się XXV Tydzień Kultury Języka Polskiego. Przeprowadzono konkursy ortograficzne, recytatorskie, quizy językowe. Michał Garbaś i Jopowicz Karol w kategorii klas I –III zostali mistrzami ortografii, zaś w klasach IV – VI –Ewelina Sierpińska.

Uczniowie brali również udział w konkursach recytatorskich:

- 28 lutego 2017 roku w Gminnym Konkursie Recytatorskim pod hasłem ,,My się zimy nie boimy” w Zespole Szkół w Krajnie - Gabrysia Kowalicka – Oddział Przedszkolny i Gabrysia Obara - klasa I zdobyły wyróżnienia, zaś Wojciech Gałkiewicz - uczeń klasy III zajął 3 miejsce;

- 15 maja 2017 roku odbyła się VIII edycja konkursu międzygminnego recytatorskiego ,,Przyroda w liryce” w Nadleśnictwie Daleszyce, gdzie Kamil Zemsta – uczeń klasy VI zdobył II miejsce. W tym konkursie naszą szkołę reprezentowali również uczniowie klas młodszych ( Gabrysia Obara i Wojciech Gałkiewicz ).

Uczniowie klas I – III rywalizowali również ze sobą w szkolnym konkursie czytelniczym ,,Lekturnik”. Dzieci prowadziły dzienniczki, w których zapisywały ciekawe informacje, nazwisko i imię autora przeczytanej książki oraz wykonywały ilustracje.

W ramach promocji czytelnictwa organizowane były wystawy książkowe w salach lekcyjnych klas młodszych – MAGICZNY KUFEREK. W czasie przerw dzieci miały możliwość w każdej chwili sięgnąć po ciekawą książkę.

Bibliotekarze po każdym półroczu dokonywali wyboru najlepiej czytającej klasy oraz dokonali wyboru Czytelnika Roku. Została nim Angelika Krawczyk - uczennica klasy III SP.

Z udziałem rodziców, uczniów naszej szkoły i nauczycieli odbyła się akcja pod hasłem ,,Czytanie jest super” , podczas której 20 marca 2017 roku pierwszoklasiści zostali pasowani przez panią dyrektor na czytelników. Zaprezentowali przedstawienie ,,Zły wilk” oraz wszyscy uczestnicy akcji obejrzeli prezentację multimedialną „Droga książki od autora do czytelnika”.

Odbyły się również konkursy plastyczne promujące czytelnictwo: ,,Moja ulubiona postać bajkowa” oraz plakat wykonany przez uczniów gimnazjum klas I – III w ramach akcji ,, Czytam książki w bibliotece, w świat fantazji z nimi lecę”. Nauczyciele bibliotekarze prowadzili dla uczniów lekcje biblioteczne. Na stronie internetowej szkoły ,Gminy Górno zamieszczali artykuły z osiągnięć uczniów dotyczących czytelnictwa. Wymieniali się informacjami o imprezach promujących czytelnictwo między bibliotekami na terenie gminy Górno.

Organizacja pracy biblioteki dostosowana była do potrzeb uczniów. Uczniowie mieli możliwość wypożyczania książek na wakacje i ferie. Niektóre działania związane z realizacją projektu są kontynuowane, ponieważ przynoszą pozytywne rezultaty. Czytanie książek zaspakaja wiele potrzeb dziecięcych. Dzięki nowościom wydawniczym, książkom z pięknymi szatami graficznymi, które wzbogaciły nasz księgozbiór nie trzeba zmuszać, naciskać uczniów, by odwiedzały szkolną bibliotekę.

Realizacja projektu NPRCZ przyczyniła się do wzrostu zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów. Wzrosła liczba osób wypożyczających i odwiedzających bibliotekę szkolną.

Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa

Zajęcia z fizyki i chemii w roku szkolnym 2017/2018 Na zajęciach projektowych z chemii uczniowie określali pH różnych substancji takich jak : jabłka, cytryny , mleka, octu , wody , mydła, płynu do mycia naczyń za pomocą oranżu metylowego, fenoloftaleiny, papierków uniwersalnych oraz wyciągu z czerwonej kapusty . 

Zajęcia z chemii

Zajęcia rozwijające kompetencje biologiczne w roku szkolnym 2017/18

W roku szkolnym 2017/18 zajęcia rozwijające kompetencje biologiczne prowadzone są w klasach: VII SP, II Gim., III Gim. Cele zajęć:
• rozwijanie zainteresowań biologicznych i skłanianie do samodzielnego poznawania świata przyrody
• poznawanie różnorodności organizmów żywych i środowisk życia organizmów
• poznanie i zrozumienie podstawowych procesów życiowych organizmów
• poszerzenie zakresu umiejętności uczniów poprzez realizację treści wykraczających poza program nauczania
• rozwijanie umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce
• rozwijanie umiejętności wyrażania własnych myśli, formułowania spostrzeżeń i poglądów
• kształtowanie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska przyrodniczego
• budzenie szacunku do przyrody
• przygotowanie uczniów do udziału w konkursie biologicznym
Uczniowie na zajęciach powtarzają i utrwalają wiadomości poprzez:
- planowanie i prowadzenie doświadczeń biologicznych
- formułowanie problemu badawczego, stawianie hipotezy badawczej i jej
weryfikacja
- interpretowanie danych uzyskanych w wyniku doświadczeń
- doskonalenie technik mikroskopowania
- prowadzenie obserwacji przyrodniczych
- prowadzenie obserwacji czynności życiowych organizmów
- analizowanie przystosowań budowy organizmów do warunków życia
- prowadzenie obserwacji w najbliższej okolicy, której celem jest dostrzeżenie zmian
środowiska wywołanych działalnością człowieka
- rozpoznawanie na podstawie różnych źródeł informacji zachowań sprzyjających
i zagrażających zdrowiu
- korzystanie z różnych źródeł wiedzy

 

Na zajęciach wykorzystywane są:
- mikroskopy, lupy, szkiełka do mikroskopów, preparaty mikroskopowe
- naczynia laboratoryjne: zlewki, probówki
- modele: budowy DNA, chromosomów, kodu genetycznego
- model szkieletu człowieka i modele narządów wewnętrznych
- encyklopedie i książki o tematyce biologicznej
- pomoce do zajęć przygotowane przez nauczyciela: ćwiczenia, schematy, plansze,
rysunki, ciekawostki biologiczne, testy - tablica interaktywna , płyty CD

 

Realizacja zajęć w ramach projektu zakończy się w każdej klasie testem, który jednocześnie będzie pomiarem osiągnięć uczniów.
Bożena Lubacha

 

 

 

Zajęcia rozwijające kompetencje biologiczna

Wycieczka do Centrum Nauki Leonardo da Vinci  W ramach realizacji projektu " Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu" 12.10 2017 roku odbyła się wycieczka do Centrum Nauki Leonardo da Vinci, podczas ,której uczniowie brali udział w warsztatach „ekomałolaty”. Podczas tych zajęć uczniowie badali właściwości sorpcyjne gleby oraz jej odczyn, badano właściwości kwasu siarkowego VI oraz przeprowadzono doświadczenie wykrywania dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Wycieczka do Centrum Nauki Leonardo da Vinci

Zajęcia z fizyki i chemii w roku szkolnym 2017/2018

Zajęcia z fizyki i chemii
Zajęcia z fizyki

Zajęcia rozwijające kompetencje z fizyki i chemii Zajęcia odbywały się w drugim półroczu. W zajęciach brali udział wszyscy uczniowie.
Celem zajęć jest :
- rozwój zainteresowań prawidłowościami świata fizyki i chemii
- wspieranie ucznia mającego trudności z opanowaniem wiedzy z fizyki i chemii a także ucznia zdolnego
- zachęcić uczniów do uczenia się fizyki i chemii
- umożliwić nadrobienie powstałych zaległości
- wyrobić umiejętność :
a. prawidłowego wykorzystywania różnych źródeł informacji
b. dokonywania obserwacji i wyciągania właściwych wniosków
c. wykorzystywania wiedzy w praktyce
- ułatwić zrozumienie praw fizyki i chemii
- nauczyć posługiwania się wykresami i tabelami
Na zajęciach uczniowie mają możliwość:
- powtórzyć
- utrwalić
- poszerzyć wiadomości z danej dziedziny

Podczas tych zajęć powtarzano i utrwalano poznane wiadomości, wykonywano dodatkowe ćwiczenia polegające na pisaniu i uzupełnianiu reakcji chemicznych. Rozwiązywano różnorodne zadania z treścią z zastosowaniem poznanych praw chemicznych i fizycznych. Na zajęciach przypomniano oznaczenia różnych wielkości fizycznych, wzory na ich obliczanie oraz jednostki w jakich je wyrażamy. Wykonywano ćwiczenia polegające na przeliczaniu jednostek. Powtórzone wiadomości utrwalono poprzez rozwiązywanie testów, rebusów, logogryfów, zadań o różnym stopniu trudności, ćwiczenia w przekształcaniu wzorów w celu obliczenia określonej wielkości fizycznej, sporządzanie i odczytywanie wykresów zależności różnych wielkości fizycznych Podczas zajęć uczniowie wykonywali różne ćwiczenia na tablicy multimedialnej, oglądali filmy na płytach CD związane z omawianymi tematami. Dzięki zakupionym pomocom uczniowie mogli samodzielnie wykonywać różne eksperymenty i doświadczenia co sprawiło, że zajęcia stały się dla nich bardziej atrakcyjne a przyswajanie wiedzy łatwiejsze.

Ewa Jezierska

 

Zajęcia z fizyki i chemii

Zajęcia rozwijające kompetencje geograficzneW ramach projektu „Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu” uczniowie klas I – III uczestniczą w zajęciach geograficznych. Głównym celem tych zajęć jest zainteresowanie uczniów problematyką geograficzną, zmotywowanie do poznawania świata, rozumienia trudnych problemów społeczno-ekonomicznych współczesnego świata, a tym samym lepsze przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. Podczas zajęć poszukiwano ciekawych miejsc na Ziemi m.in. poznano tajemniczą historię Wyspy Wielkanocnej, zwrócono uwagę na położenie wyspy Bożego Narodzenia, poznano trudne warunki życia na wyspach Archipelagu Svalbard. Największe miasta świata uczniowie poznawali „podróżując” po mapie, korzystając z danych statystycznych, oglądając zdjęcia z tych miast. Analizując, odczytując położenie geograficzne różnych obiektów uczniowie korzystają z globusów fizycznych i indukcyjnych zakupionych w ramach projektu. Do utrwalenia wiadomości i umiejętności wykorzystują repetytoria z ćwiczeniami geograficznymi także zakupionymi w ramach realizowanego projektu. Dzięki wykorzystaniu różnorodnych pomocy dydaktycznych (także interaktywnych) i zastosowaniu różnych metod kształcone są podczas zajęć umiejętności wymagane w podstawie programowej:
 korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej,
 identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów,
 stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce,
 kształtowanie postaw.

Zajęcia geograficzne

Zajęcia rozwijające kompetencje z języka angielskiego(II i III gimnazjum)W ramach realizacji projektu 'Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu' uczniowie klas 2 i 3 gimnazjum uczestniczą w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego. W czasie zajęć uczniowie korzystają z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu tj. podręczniki oraz oprogramowania z ćwiczeniami interaktwnymi. Uczniowie mają możliwość utrwalenia i rozszerzenia poznanego słownictwa, zagadnień gramatycznych z zakresu objętego programem nauczania z języka angielskiego. Uczniowie rozwijają również sprawności słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku angielskim.

Zajęcia klasy II i III gimnazjum z języka angielskiego

Zajęcia rozwijające kompetencje z języka angielskiego (kl. I gimnazjum)W drugim semestrze gimnazjaliści rozpoczęli realizację projektu edukacyjnego finansowanego ze środków unijnych. Zajęcia mają na celu pomoc uczniom w poszerzeniu wiedzy z przedmiotów ścisłych oraz języka angielskiego. Klasa I gimnazjum zajęcia z języka angielskiego miała z panią Olgą Jabłońską. Uczniowie otrzymali Repetytorium Gimnazjalne oraz oprogramowanie do tablicy interaktywnej dostosowane do niego. Na zajęciach opracowywane zostało słownictwo i zagadnienia gramatyczne, które obowiązują na Egzaminie Gimnazjalnym. Dodatkowo uczestnicy pracowali nad umiejętnościami bardziej praktycznymi takimi jak słuchanie, a także pogłębiali swoją wiedzę na temat kultury krajów anglojęzycznych. W przyszłym roku zajęcia będą nadal kontynuowane, aby młodzież miała jak największe szanse na powodzenie w dalszej edukacji.

Zajęcia klasy I gimnazjum z języka angielskiego

Zajęcia rozwijające kompetencje z matematyczne (klasa I gimnazjum)

W ramach projektu „ Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu” uczniowie klasy I gimnazjum uczestniczyli w II półroczu roku szkolnego 2016/2017 w zajęciach rozwijających kompetencje matematyczne.
Celem zajęć było należyte opanowanie przez uczniów umiejętności rachunkowych na liczbach rzeczywistych, poszukiwanie właściwej drogi rozwiązania , a co za tym idzie rozwój myślenia matematycznego, które przekłada się na poprawę wyników nauczania.
 Uczniowie w ciągu 16 godzin zajęć rozwijali umiejętności:
- rachunkowe na liczbach wymiernych,
- rachunkowe na potęgach,
- rachunkowe na pierwiastkach drugiego i trzeciego stopnia,
- zastosowania twierdzenia Pitagorasa i twierdzenia odwrotnego do Pitagorasa.
W ramach realizacji zadań projektowych zostały zakupione do sali matematycznej: tablica multimedialna, projektor, komputer, zestawy brył do mierzenia objętości, zestawy do składania modeli żeberkowych brył, przyrządy matematyczne do tablicy magnetycznej, plansze edukacyjne, które wykorzystywane były podczas prowadzonych zajęć i wpłynęły na ich atrakcyjność .

Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne (w 2 i 3 gimnazjum)Kompetencje matematyczne obejmują umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. Kompetencje matematyczne obejmują – w różnym stopniu – zdolność i chęć wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia (myślenie logiczne i przestrzenne) oraz prezentacji (wzory, modele , wykresy, tabele).
Na zajęciach rozwijane są między innymi: niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z kompetencjami:
- umiejętność sprawnego liczenia, znajomość miar i struktur,
- znajomość głównych operacji i sposobów prezentacji matematycznej,
- rozumienie terminów i pojęć matematycznych,
- świadomość pytań, na które matematyka może dać odpowiedź,
- umiejętności stosowania głównych zasad i procesów matematycznych w
codziennych sytuacjach,
- zdolność rozumowania w matematyczny sposób,
- rozumienie dowodów matematycznych,
- umiejętność komunikowania się językiem matematycznym,
- umiejętność korzystania z odpowiednich pomocy.
Uczniowie na zajęciach mają możliwość uzupełnienia braków w wiadomościach i umiejętnościach ale także uczniowie uzdolnieni poszerzenia tych, które posiadają. W ramach realizacja zadań projektowych zostały zakupione do sali matematycznej: tablica multimedialna, projektor, komputer, zestawy brył do mierzenia objętości, zestawy do składania modeli żeberkowych brył, przyrządy matematyczne do tablicy magnetycznej. Uczniowie otrzymali książki i przybory do pisania i kreślenia. Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach.

 

Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne

Zajęcia: Rozwijanie kompetencji przyrodniczych-biologia.Zajęcia prowadzone były zgodnie z harmonogramem ujętym w projekcie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Celem było wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów , którzy maja trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych z podstawy programowej oraz kształtowanie i rozwijanie kompetencji przyrodniczych Przeprowadzono w każdej klasie gimnazjalnej po 8 godzin. Na początku zajęć uczestnicy pisali test diagnozujący.

W ramach realizacji zadania zostały zakupione pomoce dydaktyczne, które wzbogaciły wyposażenie pracowni biologicznej: szkielet człowieka, model przekroju ciała człowieka. Uczniowie otrzymali materiały edukacyjne oraz na catering każdych zajęciach .

 

Uczniowie klasy pierwszej podczas pisania testu diagnostycznego.Zajęcia z wykorzystaniem zakupionych pomocy.

SZKOLENIA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU „WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI KLUCZEM DO SUKCESU”W ramach projektu wsparciem zostało objętych 7 nauczycieli, , tak aby wzbogaceni o nowe umiejętności oraz wyposażeni w nowy sprzęt mogli skutecznie przekazać uczniom wiedzę.
Odbyli cykl szkoleń : 1. Jak dobrze uczyć z wykorzystaniem TIK-nowoczesne metody nauczania (30 godz.). 2. Metody audiowizualne i media w nauczaniu języków obcych (30 godz.). 3. Wykorzystanie doświadczeń, eksperymentów i metod aktywizujących w nauczaniu (30 godz.).
Nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia z uczniami poznali możliwości wykorzystania TIK, pracę z rożnymi aplikacjami, tworzyli przykładowe scenariusze zajęć ze swoich przedmiotów. Nauczyciele języka angielskiego poszerzyli swoje kompetencje o wspieranie procesów nauczania języka min. obrazami, przeźroczami, filmami, wykorzystaniem środków społecznej komunikacji o szerokim zasięgu, takich jak: prasa, radio, telewizja, Internet, a także książki. Na szkoleniu nauczycieli bloku matematyczno- przyrodniczego poruszane były zagadnienia wykorzystania metod aktywizujących, eksperymentów i doświadczeń w pracy z uczniami. Wszyscy nauczyciele, którzy brali udział w szkoleniach otrzymali zaświadczenia oraz materiały edukacyjne.

Szkolenie nauczycieli w ramach projektu "Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu"
[pobierz] 0.2 MB regulamin-projektu

            Regulamin projektu " Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu"

 

 

   Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie projektu

„Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu” rok szkolny 2016/2017
Umowy na dofinansowanie 29 projektów w ramach Poddziałania 8.3.4 „Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 podpisano we wtorek, 6 grudnia 2016 roku, w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach. Łączna wartość podpisanych dziś umów to ponad 13,4 mln zł, przy dofinansowaniu ok. 11,9 mln zł. Umowy z beneficjentami, wśród których były szkoły i stowarzyszenia działające na rzecz edukacji, podpisywali marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek.
Wśród beneficjentów jest również Zespół Szkół z Bęczkowa.
Nasz szkolny projekt „Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu” jest skierowany do uczniów gimnazjum zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi, matematyką i językiem angielskim. Celem głównym projektu jest rozwijanie umiejętności i kompetencji językowych, matematycznych i przyrodniczych (fizycznych, chemicznych, geograficznych oraz biologicznych). Uczestniczy w nim 60 uczniów gimnazjum. Główne działania projektu obejmują zajęcia stacjonarne oraz 2 wyjazdowe zajęcia – warsztaty edukacyjne w Centrum Energetycznym w Kielcach oraz w Centrum Leonarda da Vinci w Podzamczu Chęcińskim. Zajęcia stacjonarne będą prowadzone w trzech grupach (klasa I, klasa II, klasa III) z języka angielskiego, matematyki, fizyki, chemii, geografii i biologii. Każda z grup będzie miała zajęcia co tydzień po 1 godz z każdego przedmiotu. Metody i formy pracy na zajęciach opierać się będą na eksperymentach i doświadczeniach. Zajęcia będą ukierunkowane na to, aby uczniowie mogli samodzielnie wyciągnąć wnioski z przeprowadzanych doświadczeń, ponadto będą mieli szansę zaprezentowania swojego sposobu rozwiązania problemu i zaprezentowania się na forum grupy.
W ramach projektu szkolna pracownia matematyczno-fizyczna zostanie doposażona w laptop, tablicę multimedialną i projektor, pracownia chemiczno-biologiczna w laptop, pracownia językowa w oprogramowania i zestawy multimedialne oraz pomoce naukowo-dydaktyczne do każdej pracowni i dla każdego ucznia biorącego udział w projekcie. Nauczyciele prowadzący zajęcia zostaną wcześniej odpowiednio przeszkoleni.
Czas trwania projektu: 01.09.2016 - 30.06.2018.
Przewidywana kwota dofinansowania wyniesie 215 653,75 zł, zaś wkład własny niepieniężny 20 280,00 zł oraz pieniężny – 6 300 zł.
Agnieszka Gołąbek

GMINA GÓRNO/ZESPÓŁ SZKÓŁ W BĘCZKOWIE
TYTUŁ PROJEKTU
WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI KLUCZEM DO SUKCESU
PODDZIAŁANIE 8.3.4. RPOWŚ
ROZWOJ SZKOLNICTWA PONADPODSTAWOWEGO W BUDOWANIU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół w Bęczkowie przez 21 miesięcy tj. od 01.09.2016r do 31.07.2018r. Celem projektu jest budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez: 1. Realizację dla uczniów dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, wsparcia psychologiczno- pedagogicznego. 2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreatywności ,innowacyjności, pracy zespołowej). 3.Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły niezbędnej do realizacji programów nauczania w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych (zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu audiowizualnego do pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej, geograficznej, matematycznej i językowej).
Na początku realizacji projektu wsparciem zostaną objęci nauczyciele, tak aby wzbogaceni o nowe umiejętności oraz wyposażeni w nowy sprzęt mogli skutecznie przekazać uczniom wiedzę. Zaplanowano dla nich cykl szkoleń 1. Jak dobrze uczyć z wykorzystaniem TIK-nowoczesne metody nauczania. 2. Metody audiowizualne i media w nauczaniu języków obcych . 3. Wykorzystanie doświadczeń, eksperymentów i metod aktywizujących w nauczaniu.

PROJEKTY DO KTÓRYCH PRZYSTĄPILIŚMY
W ROKU SZKOLNYM 2014/15
„Szkoła Promująca Zdrowie”
Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 roku. W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Przyjęto, że:
Szkoła
• Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także żyje - nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.
• Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.
• Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.
Promująca
• Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
• Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie
• Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii.
• Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych

Projekt „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem” obejmuje edukację dzieci i młodzieży w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów poprzez promowanie zdrowego stylu życia. Projekt jest realizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie p.n. Prewencja pierwotna nowotworów.
Nasza szkoła odgrywa niezwykle istotną rolę w kształceniu właściwych postaw wobec zdrowia i stylu życia zatem prowadzenie systematycznej edukacji w zakresie zapobiegania zachorowaniu na nowotwory, ale również zachęcanie do różnego rodzaju aktywności w tym obszarze jest nie tylko zasadne ale i niezbędne dla budowania zdrowej populacji.

„Wyloguj się do życia, a robi się to TAK!” To wieloetapowa, trwająca do czerwca 2015 roku kampania społeczna, poświęcona problemowi uzależnienia od komputera i Internetu wśród młodzieży. Projekt jest kontynuacją ubiegłorocznej akcji pod nazwą „Wyloguj się do życia”, która uświadamiała, że zagrożenie uzależnieniem od Internetu wśród młodzieży staje się istotnym problemem społecznym. Zadaniem tegorocznej kampanii jest pokazanie ryzyka, jakie niesie ze sobą nadmierne i niekontrolowane korzystanie z sieci, przy jednoczesnym zachęceniu młodzieży do szukania alternatyw poza światem wirtualnym oraz łączenia jednego z drugim w konstruktywny i mądry sposób.
„Czyste powietrze wokół nas”
Program edukacji antytytoniowej dla dzieci 5-6 letnich

Cel główny programu:
• Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
• Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe programu:
• Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
• Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
• Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
• Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
• Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

"Nie pal przy mnie, proszę”
Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
• Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym
• W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci)
• Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

„Znajdź właściwe rozwiązanie”
Program edukacji antytytoniowej dla uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz gimnazjum

Cel główny programu:
• Zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

Cele szczegółowe programu:
• Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego.
• Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.
• Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę!"
Współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.
Partnerami programu są: Agencja Rynku Rolnego oraz Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie. Patronami honorowymi programu są: Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia, Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Instytut Żywności i Żywienia, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie oraz Federacja Konsumentów.
Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
Program "Trzymaj Formę!" Pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Taka konstrukcja programu, dająca dużą swobodę wyboru sposobu jego realizacji, umożliwia uczniom poszukiwanie i realizowanie własnych pomysłów prozdrowotnych i ma niewątpliwy wpływ na jego skuteczność.

 

Konferencja w Busku
Konferencja w Busku

W piątek 26 września 2014 r. delegacja z naszej szkoły (pani dyrektor, koordynator projektu ,,Szkoły Promującej Zdrowie'' oraz dwóch uczniów) uczestniczyła w XII Festiwalu Zdrowia im. Zbigniewa Kociuby w Busku-Zdroju, w Sanatorium Marconi.
Podczas uroczystości otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie przyjęcia do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Teraz czeka nas ciężka pracy, aby uzyskać certyfikat i znaleźć się w gronie szkół, które stosują „dobre praktyki” promujące nasze zdrowie.

Ratownicy z Bęczkowa
Ratownicy z Bęczkowa

,,RATOWNICY Z BĘCZKOWA” na 23 Finale WOŚP w Warszawie

11 stycznia 2015 roku Młodsi Ratownicy z Bęczkowa wraz z opiekunem p. Małgorzatą Obara zostali zaproszeni na 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do Warszawy. Zespół artystyczny zajął w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu ,,Ratujemy i Uczymy Ratować” I miejsce na Najlepszą Piosenkę o ratowaniu ludzkiego życia. Była to piosenka autorska ,,Ratownicy z Bęczkowa”. W nagrodę dzieci mogły zagrać i zaśpiewać swoją piosenkę w TVP 2 w Warszawie na ul. J. P. Woronicza 17 dla całej Polski na żywo przed kamerami. Ponadto prezentowały na fantomach resuscytację krążeniowo – oddechową. W tym wielkim przedsięwzięciu Zespół Szkół w Bęczkowie reprezentowała pani dyrektor Elżbieta Kasperek oraz pani Agnieszka Makowska, która od 3 lat służy swoją pomocą podczas konkursów RUR. Gminę Górno reprezentowała kierownik Oświaty SZOS pani Barbara Raczyńska. Udział w tym przedsięwzięciu był dla dzieci niesamowitym przeżyciem. Nie tylko występ, ale również zwiedzanie Telewizji Polskiej w Warszawie wywarło na nich wielkie wrażenie.
Dyrektor Zespołu Szkół w Bęczkowie pani Elżbieta Kasperek oraz opiekun drużyny pani Małgorzata Obara składają serdeczne podziękowania wójtowi Gminy Górno panu Przemysławowi Łysakowi i Radzie Gminy Górno za sponsorowanie kosztów przejazdu na konkursy RUR we wszystkich edycjach oraz za zakup 4 fantomów dla dzieci do nauki resuscytacji. Składamy również podziękowania kierownikowi Oświaty SZOS w Górnie pani Barbarze Raczyńskiej za reprezentowanie naszej gminy na 23 Finale WOŚP w Warszawie oraz za miłą i życzliwą atmosferę na wspólnym wyjeździe.

Konkurs plastyczny - laureaci
Konkurs plastyczny - laureaci

Sprawozdanie z przeprowadzonego Szkolnego Konkursu Plastycznego „ Zdrowe odżywianie”.
W styczniu 2015 roku w Gimnazjum w Bęczkowie został zorganizowany Szkolny Konkurs Plastyczny „ Zdrowe odżywianie”. Celami konkursu było:
- pokazanie środkami plastycznymi jak żyć smacznie i zdrowo,
- uświadomienie, jakie konsekwencje dla zdrowia i życia ma niezdrowe odżywianie się,
- zwrócenie uwagi na to jak ważne jest zdrowe odżywianie, jakie produkty, potrawy są zdrowe,
- kształtowanie postaw twórczych, kreatywności i śmiałości w podejmowanych działaniach twórczych.
Organizatorki konkursu panie: A. Bugaj-Ronduda, J. Sikora, E. Jezierska dnia 28.01.2015r. dokonały oceny prac konkursowych. Brana była pod uwagę technika wykonania , wartość merytoryczna pracy, walory artystyczne, oryginalność pracy.
Przyznano:
1 miejsce – Natalii Papież (kl.1)
2 miejsce – Roksanie Brelak (kl.1)
3miejsce – Agnieszce Szymkiewicz (kl.2a) i Arturowi Kaleta (kl.1).
Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów konkursu

Konkurs plastyczny
Przedstawienie o zdrowiu
Przedstawienie o zdrowiu

Dnia 09.02.2015 Roku uczniowie klasy III pod kierunkiem wychowawcy Haliny Czaja zaprezentowali przedstawienie pt. „Dbajmy o zdrowie” przygotowane w ramach projektu „Szkoła Promująca Zdrowie”.
Dzieci przedstawiły kilka podstawowych zasad, które wpływają na utrzymanie dobrego zdrowia. Przebrane za owoce i warzywa opowiedziały o prawidłowym odżywianiu się, higienie ciała, wpływie hałasu na nasze zdrowie, szkodliwości używek oraz aktywności ruchowej.
Dobrego zdrowia życzyli wszystkim zgromadzonym na przedstawieniu: uczniom, nauczycielom i licznie zgromadzonym rodzicom.

Przedstawienie o zdrowiu
Turniej Wiedzy Pożarniczej
Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 19 marca 2015 r. tradycyjnie już w Zespole Szkół w Woli Jachowej miały miejsce gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów. Turniej rozgrywany pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru i praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Naszą Szkołę Podstawową reprezentowały uczennice: Gabriela Ciesielska oraz Andżelika Szlufik, zaś Gimnazjum uczniowie: Jakub Hińcza, Mateusz Niebudek oraz Patryk Siudak. Naszym uczniom nie udało się zająć miejsca na podium, ale za udział w Turnieju otrzymali dyplomy. W przyszłym roku nadal będziemy próbowali pokonać rywali.

Turniej Wiedzy Pożarniczej
Projekty edukacyjne
Projekty edukacyjne

20 marca 2015 roku w naszym Gimnazjum odbyła się prezentacja projektów edukacyjnych. Uczniowie klasy drugiej przedstawili efekty swojej całorocznej pracy kolegom i nauczycielom. Realizacja projektów edukacyjnych jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów gimnazjów. Tematy, nad którymi uczniowie pracowali, wpisywane są na świadectwie ukończenia szkoły.
W roku szkolnym 2014/2015 wszystkie grupy realizowały projekty o tematyce prozdrowotnej, które brzmiały następująco:
1. Co wpływa na nasze życie? (opiekun p. B. Lubacha)
2. Jaki wpływ ma Internet na nasze życie? (opiekun p. J. Pawełoszek)
3. Zagrożenia w Internecie. Jak bezpiecznie korzystać z Internetu? (opiekun p. A. Pałys)
4. Czerwony Krzyż-historia. (opiekun p. A. Matuszewska)
5. Sandłicz na lancz-zapożyczenia w j. polskim (opiekun p. W. Krawczyk)
6. How does it taste?- jak to smakuje? (opiekun p. P. Kupis)
7. Jakie są skutki nadmiernej dbałości o wygląd fizyczny u młodzieży (opiekun p. A. Makowska)
Wszystkie projekty były bardzo dobrze przygotowane. Uczniowie zaimponowali wszystkim ilością i jakością wiedzy, jaką udało im się zgromadzić w trakcie realizacji projektów edukacyjnych.

 

Projekty edukacyjne
Promocja Zespołu Szkół w Bęczkowie
Promocja Zespołu Szkół w Bęczkowie

Promocja Zespołu Szkół w Bęczkowie

Dnia 14 kwietnia 2015 roku nasi uczniowie wraz z opiekunami wzięli udział w zebraniu z rodzicami, które odbyło się z Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedzynie. Panie Dyrektor: Elżbieta Kasperek oraz Bożena Lubacha przestawiły atuty naszej szkoły i zachęciły rodziców do posyłania swoich dzieci do naszego Gimnazjum. Uczennica Katarzyna Malecka umiliła czas zgromadzonym pięknie śpiewając, zaś pani Ewa Siudajewska przemówiła do rodziców gwarą. Duże brawa otrzymali uczniowie, którzy zaprezentowali rodzicom, jak należy udzielać pierwszej pomocy. To ważne, aby każdy człowiek umiał pomóc innemu w potrzebie.

Promocja Zespołu Szkół w Bęczkowie