Zamówienia publiczne
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Piotra Ściegiennego w Bęczkowie zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi polegającej na dostawie sprzętu w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych – „Aktywna tablica” .

[pobierz] 0.1 MB zapytanie-ofertowe

Zapytanie ofertowe

[pobierz] 0.1 MB zalacznik-nr-1-oferta

Załącznik numer 1- oferta

[pobierz] 0.1 MB zalacznik-nr-2--wzor-umowy

Wzór umowy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

[pobierz] 0.1 MB zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty opału stałego.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU
dostawa opału stałego do Szkoły Podstawowej im. Piotra Ściegiennego w Bęczkowie w sezonie grzewczym 2017/2018

[pobierz] 0.1 MB zaproszenie

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

[pobierz] 0.1 MB formularz-ofertowy-zal

Dostawa opału stałego do Szkoły Podstawowej im. Piotra Ściegiennego
w Bęczkowie w sezonie grzewczym 2017/2018

[pobierz] 0.1 MB projekt-umowy-zal

Projekt umowy