Samorząd Uczniowski


Uczniowie wybrali swoich przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018
Przewodnicząca-Martyna Ciesielska
Wiceprzewodnicząca-Patrycja Kaleta
Sekretarz- Dominika Stachura
Sekcja dekoracyjno - artystyczna- Daria Matuszewska z zespołem